Mijnzienswijze. Uw zienswijze bij planologische ontwikkeling

E-mail: info@mijnzienswijze.nl - Adres: Willem Klooslaan 39 - 3454 VN De Meern

 

zienswijzezienwijze planschadezienswijze voorbeeld

Bekendmaking voorgenomen plan of ontwerp besluit

Zodra bijvoorbeeld de gemeente of een ander overheidsorgaan een nieuw voorgenomen plan of ontwerp besluit bekend maakt is het voor u als belanghebbende relevant om hier tijdig op te reageren. Doorgaans heeft u na bekendmaking van het besluit zes weken de tijd om als belanghebbende uw zienswijze in te dienen. Als u niet tijdig reageert, kunt u doorgaans geen bezwaar of beroep meer indienen tegen het definitieve besluit.


Hoe maakt bijvoorbeeld de gemeente een besluit bekend?

Een voorgenomen plan of ontwerp besluit kan door de gemeente worden gepubliceerd in de krant en wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Sommige gemeenten sturen belanghebbenden in de directe omgeving van de nieuwe ontwikkeling ook een brief, echter dit is lang niet altijd het geval. Daarom is het van belang om goed na te gaan of het voorgenomen besluit of ontwerp besluit reeds gepubliceerd is.


Ik heb een goede zienswijze ingediend, kan ik deze plaatsen op de website van Mijnzienswijze?

Indien u een zienswijze heeft ingediend waarvan u denkt dat deze als voorbeeld nuttig kan zijn voor andere belanghebbenden kunt u deze per post of e-mail aan ons toezenden.

Zodra wij diverse zienswijzen hebben ontvangen, zullen wij een selectie van goede zienswijzen als voorbeeld op de website van Mijnzienswijze.nl plaatsen.

Voorafgaand aan plaatsing nemen wij contact met u op of en in welke vorm wij uw zienswijze als voorbeeld op de website mogen plaatsen.

Wij bedanken u alvast voor toezending van uw zienswijze!


Mijnzienswijze geeft gratis tips maar schrijft geen zienswijze

Mijnzienswijze wordt mogelijk gemaakt door Ikhebplanschade.

Ikhebplanschade begeleidt particulieren en ondernemers bij planschadevergoeding en nadeelcompensatie.

De ervaring van Ikhebplanschade is dat belanghebbenden doorgaans liever voorkomen dat er een planschadegevoelige situatie optreedt dan dat zij bijvoorbeeld een Planschadevergoeding of nadeelcompensatie ontvangen.

Vandaar de gratis tips op de website van Mijnzienswijze die wellicht nuttig zijn voor belanghebbenden bij het indienen van een zienswijze.

Veelgestelde vragen

Hoofdpagina

Zienswijze tips

Voorbeeld zienswijzen

Zienswijze & Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhebplanschade:

Planschadevergoeding

Nadeelcompensatie

Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie