Mijnzienswijze. Uw zienswijze bij planologische ontwikkeling

E-mail: info@mijnzienswijze.nl - Adres: Willem Klooslaan 39 - 3454 VN De Meern

 

zienswijzezienwijze planschadezienswijze voorbeeld

Tips voor schrijven van een zienswijze

Zodra bijvoorbeeld de gemeente of een andere overheidsinstantie een nieuw voorgenomen besluit bekend maakt is het voor u als belanghebbende wellicht relevant om hier tijdig op te reageren.

Vaak is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.

 

Onderstaand enkele tips indien u overweegt zelf een zienswijze te schrijven:

- Probeer de zienswijze kort en bondig te houden;

- Probeer zo objectief mogelijk te blijven;

- Geef duidelijk aan waarom u vindt dat uw belang wordt geschaad;

- Wijs op goede alternatieven.

 

Mijnzienswijze geeft gratis tips maar schrijft geen zienswijze

Mijnzienswijze wordt mogelijk gemaakt door Ikhebplanschade.

Ikhebplanschade begeleidt particulieren en ondernemers bij planschadevergoeding en nadeelcompensatie.

De ervaring van Ikhebplanschade is dat belanghebbenden doorgaans liever voorkomen dat er een planschadegevoelige situatie optreedt dan dat zij bijvoorbeeld een Planschadevergoeding of nadeelcompensatie ontvangen.

Vandaar de gratis tips op de website van Mijnzienswijze die wellicht nuttig zijn voor belanghebbenden bij het indienen van een zienswijze.

Veelgestelde vragen

Hoofdpagina

Zienswijze tips

Voorbeeld zienswijzen

Zienswijze & Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhebplanschade:

Planschadevergoeding

Nadeelcompensatie

Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie