Mijnzienswijze. Uw zienswijze bij planologische ontwikkeling

E-mail: info@mijnzienswijze.nl - Adres: Willem Klooslaan 39 - 3454 VN De Meern

 

zienswijzezienwijze planschadezienswijze voorbeeld

Artikelen uit de Awb

Onderstaand treft u artikelen aan uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die wellicht voor u relevant zijn bij het indienen van uw zienswijze.

1. Reikwijdte bij zienswijze - Awb 3:10

2. Terinzagelegging bij zienswijze - Awb 3:11

3. Openbare kennisgeving bij zienswijze - Awb 3:12

4. Toezending ontwerpbesluit bij zienswijze - Awb 3:13

5. Nieuwe stukken en gegevens bij zienswijze - Awb 3:14

6. Naar voren brengen zienswijze - Awb 3:15

7. Termijn naar voren brengen bij zienswijze- Awb 3:16

8. Verslag bij zienswijze - Awb 3:17

 

Selectie uit de Awb

Bovenstaande artikelen betreffen een selectie van mogelijk relevante artikelen. Hiernaast kunnen wellicht voor u bijvoorbeeld ook andere artikelen, procedureregelingen en jurisprudentie relevant zijn.

Controleer daarnaast ook altijd de laatste versie van de opgenomen artikelen in de Awb.

 

Mijnzienswijze geeft gratis tips maar schrijft geen zienswijze

Mijnzienswijze wordt mogelijk gemaakt door Ikhebplanschade.

Ikhebplanschade begeleidt particulieren en ondernemers bij planschadevergoeding en nadeelcompensatie.

De ervaring van Ikhebplanschade is dat belanghebbenden doorgaans liever voorkomen dat er een planschadegevoelige situatie optreedt dan dat zij bijvoorbeeld een Planschadevergoeding of nadeelcompensatie ontvangen.

Vandaar de gratis tips op de website van Mijnzienswijze die wellicht nuttig zijn voor belanghebbenden bij het indienen van een zienswijze.

Veelgestelde vragen

Hoofdpagina

Zienswijze tips

Voorbeeld zienswijzen

Zienswijze & Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhebplanschade:

Planschadevergoeding

Nadeelcompensatie

Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie