Mijnzienswijze. Uw zienswijze bij planologische ontwikkeling

E-mail: info@mijnzienswijze.nl - Adres: Willem Klooslaan 39 - 3454 VN De Meern

 

zienswijzezienwijze planschadezienswijze voorbeeld

Uw zienswijze bij planontwikkeling

Bij nieuwe planontwikkeling kan het geven van uw zienswijze als belanghebbende op de nieuwe planologische ontwikkelingen relevant zijn. Met een zienswijze kunt u het overheidsorgaan dat voornemens is een besluit te nemen uw belang aangeven.

Hiervoor kunt u een zienswijze indienen gedurende de periode dat bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage ligt.


Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over bijvoorbeeld een voorgenomen besluit of ontwerp besluit. In sommige gevallen wordt niet direct een besluit genomen, maar komt er eerst een voorgenomen besluit.

In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan het overheidsorgaan dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Naast bovengenoemde vraag hebben wij enkele andere door belanghebbenden gestelde vragen opgenomen onder Veelgestelde vragen.


Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen en vaak ook mondeling. Voor de zekerheid kunt u bij het overheidsorgaan dat bijvoorbeeld voornemens is een besluit te nemen vragen op welk moment en in welke vorm u uw zienswijze kunt indienen.

Als u de zienswijze schriftelijk indient, kunt u onder andere in uw zienswijze het voorgenomen plan of (ontwerp) besluit opnemen waarover u een zienswijze indient en de motivering waarom u een zienswijze indient.


Relevante artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

In de Algemeen wet bestuursrecht (Awb) zijn artikelen opgenomen die wellicht relevant zijn bij het indienen van uw zienswijze. Een selectie van deze artikelen is opgenomen onder Zienswijze & Awb.


Mijnzienswijze geeft gratis tips maar schrijft geen zienswijze


Mijnzienswijze wordt mogelijk gemaakt door Ikhebplanschade.

De ervaring van Ikhebplanschade is dat belanghebbenden doorgaans liever voorkomen dat er een planschadegevoelige situatie optreedt dan dat zij bijvoorbeeld een Planschadevergoeding of nadeelcompensatie ontvangen.

Vandaar de gratis tips op de website van Mijnzienswijze die wellicht nuttig zijn voor belanghebbenden bij het indienen van een zienswijze.

Veelgestelde vragen

Hoofdpagina

Zienswijze tips

Voorbeeld zienswijzen

Zienswijze & Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikhebplanschade:

Planschadevergoeding

Nadeelcompensatie

Tips en valkuilen bij planschade en nadeelcompensatie